Kontakt

Fremtidsorienteret Ledelse

“Fremtidsorienteret Ledelse” er en bog, der behandler ledelsesudvikling set i et fremtids- og vesteuropæisk perspektiv.

Bogen fokuserer på virksomheders og institutioners krav til deres ledere om at gennemføre forbedringer med stadig stigende hastighed, samtidig med at de oplever en ny generations indmarch på arbejdsmarkedet og et stigende krav om bæredygtighed fra samfundets side.

I bogen bearbejdes de ledelsesmæssige udfordringer, som udviklingen, selvledelse og selvlæring medfører for ledere, og den definerer 10 kernekompetencer samt et værktøj til, hvordan det kan håndteres i praksis.

Bogen inddrager faglig ledelsesviden og er rigt illustreret med tegninger, værktøjer til personlig læring og perspektiveringer – hvorfor det er et ideelt inspirations- og arbejdsredskab for ledere inden for alle brancher.

Fremtidsorienteret Ledelse, Forlaget Granhof & Juhl, 2021, ISBN: 978-87-970507-6-7

Udgivet på forlaget Granhof & Juhl, 2020

Fremtidsorienteret Ledelse